آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0

نشست بررسی راهکارهای گسترش همکاری علمی آزمایشگاه های دانشگاه هرمزگان با شرکت بناگسترکرانه

همکاری دانشگاه هرمزگان با شرکت بناگسترکرانه درخصوص استقرار 17025 و تبادل کارآموز

مدیرآزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان، دکترآرش قادری به همراه دکتر سید مصیب دریانورد"عضوهیات علمی گروه شیمی" و کارشناسان آزمایشگاه مرکزی بازدیدی از مجموعه شرکت بناگستر کرانه بعمل آوردند.دراین بازدیدآقای فیصل دانش مدیر روابط عمومی و آقای مصطفایی مدیرآزمایشگاه شرکت بناگسترکرانه به معرفی آزمایشگاه قیر و مواد نفتی سبک و همچنین معرفی بخش های عملیاتی شرکت بناگستر کرانه پرداختند. دراین جلسه مقرر گردید زمینه های همکاری در خصوص استقرار 17025 و تبادل کارآموز با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان برنامه ریزی گردد. 

3   3
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 3466
captcha