آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0
09 آبان 1402

راه‌اندازی سایت دفع پسماند توسط آزمایشگاه مرکزی

10 خرداد 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مبانی ISO-17025

06 خرداد 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مبانی استاندارد 17025

03 خرداد 1402

کارگاه آموزشی مبانی استاندارد ISO-17025

31 اردیبهشت 1402

برگزاری کارگاه آشنایی با مبانی ISO17025

18 اردیبهشت 1402

اطلاعیه اعلام زمان کارگاه ICP

10 اردیبهشت 1402

برگزاری مراسم روز ملی آزمایشگاه

10 اردیبهشت 1402

اطلاعیه اعلام زمان کارگاه عملی جذب اتمی

04 اردیبهشت 1402

برگزاری کارگاه آموزشی جذب اتمی

30 فروردین 1402

برگزاری دوره آموزش دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

30 فروردین 1402

برگزاری دوره آموزش دستگاه کروماتوگرافی گازی جفت شده با دتکتور طیف سنج جرمی

21 فروردین 1402

برگزاری دوره آموزش دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

19 فروردین 1402

برنامه آموزشی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

24 آبان 1401

بازدید دبستان پسرانه سما شعبه یک بندرعباس از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

23 آبان 1401

برگزاری کارگاه عملی آموزشی بیان ژن - Real -Time PCR

19 مهر 1401

برگزاری کارگاه آموزشی بیان ژن - Real -Time PCR

04 مهر 1401

برگزاری اولین دوره تخصصی آموزش دستگاه hplc برای کارشناسان اداره استاندارد

30 شهریور 1401

بازدید از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

28 شهریور 1401

تائید ممیزی کیفی و ممیزی آزمونهای باقیمانده سموم دفع آفات کشاورزی آزمایشگاه مرکزی توسط اداره استاندارد استان هرمزگان

25 خرداد 1401

نشست بررسی راهکارهای گسترش همکاری علمی آزمایشگاه های دانشگاه هرمزگان با شرکت بناگسترکرانه

1 2